Biskotto Potato Crispy TinINGREDIENTS: Wheat Flour, Vegetable Oil, Potato, Milk Powder, Sugar, Salt, Sodium Bicarbonate, Ammonium Bicarbonate, Potato Flavour

NET WEIGHT: 400 gr

CARTON BOX : 400 gr X 6 tins

See Other